ast-logotips-hero-bg

Ievads

Zīmola vadlīniju mērķis ir radīt vienotu izpratni par AST – kas un kādi esam un kā vēlamies komunicēt ar pasauli. Šīs vadlīnijas veidotas arī tāpēc, lai noskaņotos uz vienotas stīgas un kopā attīstītu skaidru, praktisku un iedvesmojošu vizuālo valodu, kādā runā AST pārstāvji un darbinieki.

Vadlīnijas kalpo kā ieteikumi dažādām ikdienas situācijām, tomēr vizuālās identitātes ilgtermiņa mērķis ir izveidot grafisku valodu, kas attīstās un palīdz veidot konsekventu zīmola tēlu un atpazīstamību.

AST-essenceJebkuras atkāpes no vadlīnijās definētās vizuālās identitātes, t. sk. logotipa, fontu un krāsu lietojuma, iespējamas tikai ar AS “Augstsprieguma tīkls” Sabiedrisko attiecību daļas saskaņojumu.

Nākamā sadaļa — Zīmols