Grafikas un foto attēli

AST logotipa līnijas atrod jaunu formu identitātes grafikā. Līniju interpretācija nes identitātes atpazīstamību tālāk par logotipu un piešķir identitātes sastāvdaļām AST raksturu.

visual-paper

Līnijas un ritms

Atvasināts no logotipa, ritms atbalsojas gan ikonās, gan papildu dekorācijā.

visual-paper

Pielietošana

Grafikas rakstu jālieto gadījumos, kad nepieciešams izvairīties no logotipa atkārtošanas uz otrā plāna grafiskiem elementiem, piemēram, hologrammām.

visual-paper

Raksts palīdz neuzkrītoši iezīmēt lielo laukumu ar identitātes valodu, nepadarot dizainu uzmācīgu. Veiksmīgi pielietojams mapēs, prezentāciju titullapās vai grāmatās.

visual-paper

Ikonas

AST identitātē ikonas vienmēr ir papildspēks saturam, nevis pašmērķīga identitātes vizuālā izpausme. Galvenie uzdevumi: ilustrēt tekstu, paskaidrot norādi, nokomunicēt domu ierobežotā laukumā.

visual-paper

Foto attēli

Pirmkārt, melnbaltas fotogrāfijas līdzsvaro enerģisko identitātes krāsu paleti. Otrkārt, tās palīdz piešķirt vienotu, skaidru vizuālo valodu dažādos (attēlu) materiālos, gadalaikos un lokācijās. Treškārt, kontekstā ar identitātes krāsu paleti šīs fotogrāfijas piešķir zīmolam nobriedušu un atbildīgu balsi.

Atsevišķos gadījumos, kur to pieprasa konkrētā materiāla konteksts (piemēram, sociālajos tīklos vai pasākumu fotoreportāžā), pieļaujams izmantot arī krāsainus attēlus.

visual-paper

 

Darba datnes

 


 

 

Nākamā sadaļa — Lietvedības materiāli