Komunikācija

Ārējai komunikācijai ir pieejama virkne instrumentu un sagatavju, kas palīdzēs attiecināt AST vizuālo valodu uz prezentācijām, sludinājumiem un e-pasta saraksti.

visual-paper

Prezentācijas

Katra prezentācija ir stāsts ar sākumu un beigām. Zemāk sagatavotie paraugi palīdzēs sakārtot informāciju, izveidot prezentācijas ritmu un skaidri pasniegt saturu auditorijai.

Ievadkadrs

visual-paper

Satura radītājs

visual-paper

Starpkadrs ar lielo ilustrāciju

Izmantojams kā pauze starp lapām, kas piesātinātas ar saturu.

visual-paper

Teksta kadrs

Teksta izkārtojums ar numurēto sarakstu.

visual-paper

Grafiku kadrs

Lapa, kurā iekļauts grafiks (grafikās svarīgi ieturēt krāsu hierarhiju).

visual-paper

Tabulu kadrs

visual-paper

Noslēguma kadrs

Beidzamā lapa ir reizē atgādinājums par zīmola esenci — “Enerģija kustībā”.

visual-paper

Datnes prezentācijām

Pirms strādāt ar prezentācijas failiem ir nepieciešams uzinstalēt vadlīnijās definētos fontus, sekundāro paku.

Google slides sagatave grafikām.
 

E-pasts

Nepieciešamības gadījumā e-pasta parakstā ir iespējams apvienot amata nosaukumu 2 valodās: LV un EN. Epastos tiek izmantots standarta sistēmas fonts.

visual-paper

Sarakstē tiek izmantots Arial burtveidols no Microsoft produktu komplekta.

Sludinājumi

Darba sludinājums A4 formātā paredzēts izsūtīšanai un izvietošanai personāla atlases portālos, kā arī citos komunikācijas kanālos pēc nepieciešamības.

visual-paper

Sludinājums avīzēs ir pielāgots maziem reklāmas laukuma formātiem. Papildu informāciju ieteicams izvietot AST mājaslapā, paredzot katram sludinājumam atsevišķu lapu.

visual-paper

Darba datnes

 


 

 

Nākamā sadaļa — Transports