Logotips


Pamatlogotips

Krāsu versija
AST logo primāri tiek izmantots sarkanā krāsā uz balta fona. Šī krāsu un burtu kombinācija ir neatņemama AST zīmola atpazīstamības daļa.

 

Melnbaltā versija
Melnbaltā versija paredzēta tikai tiem gadījumiem, kad nav iespējams nodrošināt krāsu pielietojumu.

Drošības zona

Lai nodrošinātu zīmola labu salasāmību uz jebkura fona, kā arī izvietojot blakus citiem objektiem, nepieciešams ieturēt minimālo drošības laukumu ap logotipu. Laukums ir atvasināts no logotipa proporcijām.


Jubilejas versija

Svētkos un īpašos gadījumos brīvajā laukumā ap logotipu ir iespējams izvietot tekstu.

Zemāk ir definēts režģis un izvietojuma paraugs. Svarīgi iekļauties precīzi trīs rindās un ieturēt proporcijas starp teksta apjomu un logotipu. Asimetriska kompozīcija pasvītro identitātē akcentēto dinamiku.

Minimālais izmērs

Kaut arī AS «Augstsprieguma tīkls» logotips ir optimizēts labai lasāmībai īpaši mazos izmēros, ekrāniem definētā minimālā robeža ir 20px augstumā. HD kvalitātes ekrāniem tā ir divreiz lielāka.

Minimālo logotipa izmēru izvietošanai uz fiziskiem objektiem un drukai ierobežo ražošanas specifikācija katrā konkrētā gadījumā. Veidlapas izdrukām biroja apstākļos optimālais tā izmērs ir 10 mm augstumā.
Lietojums uz foniem

Uz spilgtiem foniem (primāri no AST krāsu paletes) jālieto logotips baltā krāsā. Kā izņēmumu drīkst izmantot arī citas fona krāsas – gadījumos, kad AST logotips parādās citu kompāniju identitātes kontekstā (sponsorēšana vai pasākumu atbalsts).

Iepriekš minēto noteikumu var attiecināt arī uz fotogrāfijām, ņemot vērā to, ka uz gaišiem, neitrāliem foniem jācenšas izmantot tieši sarkano logotipa versiju.
Īpašiem gadījumiem

Lietojot logotipu uz smalkiem materiāliem no papīra – svētkos vai citos īpašos gadījumos –, drīkst izmantot logotipa versiju sudrabā. Sudraba mirdzumu var papildināt ar reljefu vai izmantot tikai reljefu, ja logotipu nepieciešams rādīt mazāk uzkrītošu.


 


 

 

Nākamā sadaļa — Krāsas