ast-intro-hero

Zīmols

AS “Augstsprieguma tīkls” – turpmāk pazīstams kā zīmols “AST” – ir atbildīgs par elektroenerģijas pārvadi visā valstī.

Sabiedrības uztverē elektroenerģijas nozare asociējas ar ko tālu un komplicētu, viennozīmīgi noderīgu, tomēr ne līdz galam saprotamu. Līdz ar zīmola nosaukuma maiņu jāmainās arī AST tēlam: no konservatīva uz progresīvu, no sarežģīta uz saprotamu, no noslēgta uz atvērtu, ar fokusu uz attīstību. Tāpēc AST zīmola komunikācija ir vienkārša uz skaidra.

Misija

Kāpēc pastāv AST?
Ikdiena sniedz vairāk iespēju un uzdevumu, nekā ir iespējams realizēt. Tādēļ skaidra atbilde uz šo jautājumu palīdz saglabāt fokusu uz AST virsuzdevumu un pieņemt lēmumus, ko darīt un no kā atteikties. 

AST pastāv, lai nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un ilgstspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Šī ir mūsu misija — mūsu uzņēmuma pastāvēšanas mērķis.AST-SCHEME

AST-mission-full

 

Esence

Zīmola esence ir uzņēmuma “sirds un dvēsele”. Tā kodolīgi komunicē zīmola būtību.

AST pamatdarbība ir saistīta ar nepārtrauktu elektroenerģijas transportēšanu no tās ražotājiem līdz tālākajiem izplatītājiem. Transportējamā “krava” ir enerģija — vienmēr kustībā esoši elektriskie lādiņi. Tādēļ AST zīmola esence ir iekodēta vārdos “Enerģija kustībā ”.

 

AST-essence

Vērtības

Par ko mēs stāvam un krītam, esam gatavi cīnīties un ciest?
Laikam ritot, mērķi un vīzijas mainās, kamēr zīmola vērtības saglabājas.

AST-Brand-Values

Zīmola personība

Kādi vēlamies izskatīties citu acīs?
Zīmola personības skalas mērķis ir radīt vienotu sajūtu par AST zīmolu.  

AST-Brand-Personality

 


 

Nākamā sadaļa — Logotips